ZEMNÍ PRÁCE

Provádíme zemní práce dle požadavků a přání zákazníka jako například:

 • skrývky
 • výkopy základů domů
 • výkopy jam bazénů
 • přípravy HTU
 • příprava pod komunikace
 • práce ve stísněných prostorách
 • čištění koryt potoků
 • hutnění ploch a další

Veškeré činnosti provádíme s naší zkušenou a odborně proškolenou obsluhou.

Zemní práce vykonáváme výhradně těmito vlastními stroji:

 • CAT 302.5 pásové otočné rypadlo
 • CAT 303.5D pásové otočné rypadlo

AUTODOPRAVA

Zajistíme dovoz, odvoz, převoz potřebného materiálu nebo strojů. K tomu nám pomáhá náš vozový park.


Vozový park
 • AVIA D120 (nosič CTN)
 • LIAZ HR 8m
 • Citroen JUMPER

ODPADY

likvidujeme veškeré odpady vyjma nebezpečných odpadů, tím se rozumí odpady neobsahující např. eternit, asfaltové lepenky, zářivky, monitory, televize a lednice.

Provádíme přistavování kontejnerových van pro uložení odpadu o objemech 3 m3, 6 m3 a 12 m3.

Pro objemnější zakázky likvidace odpadu je možné použití nakladače a následného odvozu odpadu sklápěcími vozy o obsahu 6 m3 až 16 m3


ROZDĚLENÍ ODPADŮ

Směsný

 • plastové igelitové a papírové obaly,
 • textilie,
 • sklo,
 • dřevotříska,
 • dřevo a domovní odpad bez příměsí suti

Sutě a zemina

 • cihla, beton, keramika,
 • kámen, výkopová zemina,
 • střešní tašky, sádrokarton (bez profilů),
 • materiál větší kusovitosti s příplatkem

Biologický

 • listí,
 • větve,
 • tráva,
 • křoviny,
 • dřeviny

Míchaný

 • směsný odpad + sutě a zemina.